TOP 16 Bảng Chuyên nghiệp UIT CAR RACING

Lê Trung Lĩnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:06:02 Đỗ Trần Nhật Tường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:13:03 Đỗ Ngọc Thành Danh Trường ĐH Bách Khoa Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:30:09 Nguyễn Hoài Bảo Trường ĐH Bách…

Read More

December 1, 2021 | by

Thử thách đường đua UIT CAR RACING 2020

Bảng Nghiệp dư 1. Vòng sơ loại – Hình thức thi đấu: lần lượt không đối kháng. – Mức độ đường đua: Sơ cấp. – Thử thách đường đua: bên cạnh việc đảm bảo xe có khả năng di chuyển trên đường thẳng, đường cong bám theo line, xe của các thí sinh còn phải…

Read More

September 25, 2020 | by