TOP 16 Bảng Chuyên nghiệp UIT CAR RACING

Lê Trung Lĩnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:06:02 Đỗ Trần Nhật Tường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:13:03 Đỗ Ngọc Thành Danh Trường ĐH Bách Khoa Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:30:09 Nguyễn Hoài Bảo Trường ĐH Bách…

Read More

December 1, 2021 | by