TOP 8 Bảng Chuyên nghiệp UIT CAR RACING

Đỗ Thanh Tùng Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin  Số checkpoint: 07 Thời gian: 1:13:04 Tô Nhật Huy Trường ĐH Công nghệ Thông tin Số checkpoint: 05  Thời gian: 1:03:09 Phan Tấn Thương Trường ĐH Công nghệ Thông tin Số checkpoint: 05 Thời gian: 1:04:05 Bùi Nguyễn Anh Trung Trường ĐH Công nghệ Thông tin…

Read More

December 14, 2021 | by

TOP 16 Bảng Chuyên nghiệp UIT CAR RACING

Lê Trung Lĩnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:06:02 Đỗ Trần Nhật Tường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:13:03 Đỗ Ngọc Thành Danh Trường ĐH Bách Khoa Số checkpoint: 10 Thời gian: 2:30:09 Nguyễn Hoài Bảo Trường ĐH Bách…

Read More

December 1, 2021 | by