TOP 16 Bảng Mở Rộng UIT CAR RACING

Sinh Viên THPT Phùng Nhật Minh Trường ĐH Bách Khoa Số checkpoint: 10  Thời gian: 00:30:144 Huỳnh Lưu Hữu Nghĩa Trường ĐH Công nghệ Thông tin Số checkpoint: 10   Thời gian: 00:39:072 Trương Thiên Lộc Trường ĐH Công nghệ Thông tin Số checkpoint: 10  Thời gian: 00:55:552 Hoàng Phan Thành Bách Trường ĐH Công nghệ…

Read More

December 15, 2021 | by

TOP 8 Bảng Chuyên nghiệp UIT CAR RACING

Đỗ Thanh Tùng Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin  Số checkpoint: 07 Thời gian: 1:13:04 Tô Nhật Huy Trường ĐH Công nghệ Thông tin Số checkpoint: 05  Thời gian: 1:03:09 Phan Tấn Thương Trường ĐH Công nghệ Thông tin Số checkpoint: 05 Thời gian: 1:04:05 Bùi Nguyễn Anh Trung Trường ĐH Công nghệ Thông tin…

Read More

December 14, 2021 | by